Post-COVID klachten (Langdurige klachten na Corona)

Heb je COVID-19 gehad en ervaar je nu nog steeds klachten? Misschien heb je last van Post-COVID klachten (voorheen Long-COVID). Dit betekent dat je ook na herstel van de infectie nog langdurige klachten kunt ervaren, zoals vermoeidheid, kortademigheid, spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, concentratie- en geheugenproblemen, angst of een algeheel gevoel van malaise. 

Post-COVID heeft niet alleen effect op je gezondheid, maar ook gevolgen voor je dagelijks leven. Het gevaar bij Post-COVID klachten is dat je te snel weer wilt opbouwen in je activiteiten om vervolgens een terugval te ervaren. Dit kan demotiverend werken en voor teleurstelling zorgen. Loop je vast in jouw herstel of in de opbouw van activiteiten in je werk of privéleven? Wij helpen jou hierbij.

Behandeling Post-Covid klachten (Long-COVID)

Door nog ontbrekende kennis over de effecten van het COVID-19 virus en grotere verschillen tussen mensen die COVID hebben gehad, is er onzekerheid bij mensen met Post-COVID klachten en ook bij behandelaren. Hierdoor worden er op dit moment verschillende behandelingen aangeboden.

In de afgelopen jaren hebben we onze aanpak steeds meer op maat kunnen maken voor mensen die Post-COVID klachten hebben. We hebben ervaren dat de ‘pacing’ methode bij het opbouwen van activiteiten, volgens het standpunt van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF), helpend is.  

Pacing is het besparen van energie door activiteiten kort te houden en vaak te rusten (WCPT, 2021). Het aanbrengen van structuur en het doseren van activiteiten kunnen ondersteunend werken bij het herstel. Eveneens zien we dat het positief beïnvloeden van een gevoeliger prikkelverwerkingsysteem en andere herstel belemmerende factoren een goede uitwerking hebben op het algeheel functioneren. Onze ervaring zien we ook bevestigd in de uitkomst van een onderzoek van het Radboud UMC en een recenter onderzoek van het Amsterdam UMC en de Vrije Universiteit dat laat zien dat Long Covid een lichamelijke oorzaak kan hebben.

Hulp van Steg bij aanhoudende klachten na COVID-19

Het kan frustrerend zijn om te blijven worstelen met deze symptomen, vooral als je al verschillende behandelingen hebt geprobeerd zonder succes. We zijn hoopvol over de resultaten van onze interdisciplinaire aanpak en zien bij veel van onze cliënten verbetering in de omgang met de klachten en een betere kwaliteit van leven.  

Long Covid klachten aanpakken met Steg?  

Bij Steg werk je samen met een team aan jouw aanhoudende klachten na COVID-19. Door eerst samen stil te staan en te herkennen wat er echt speelt en vervolgens concreet aan de slag te gaan. Zowel fysiek als mentaal zorgen we voor een nieuwe balans in jouw leven waarin jij de regie hebt. Hierbij is er de mogelijkheid om jouw partner/supporter te betrekken en begeleiden we jou en jouw werkgever om samen te komen tot duurzame werkhervatting. Door jouw omgeving te betrekken, begrijpen zij wat er nodig is om weer lekker te kunnen functioneren.  

Wil je meer weten over herstellen met Steg?

Neem contact met ons op
Vraag een traject aan
Heeft een medewerker mentale of fysieke klachten en dreigt deze uit te vallen of verzuimt deze al enige tijd? Vraag als werkgever of verwijzer een traject aan
traject aanvragen