Zo werkt Steg
samen stapsgewijs op weg naar herstel

Kies je ervoor om samen met Steg te gaan herstellen, dan wil je natuurlijk weten hoe dat gaat. Het traject dat we aangaan is een programma van minimaal 4 maanden met verschillende modules. Dit is altijd een traject op maat. Onze ervaring is dat met deze werkwijze herstel naar functioneren vaak weken en soms maanden eerder plaatsvindt.

1. Kennismaking

Naar aanleiding van het contact met jou, jouw werkgever of de bedrijfsarts nemen wij contact met je op om kennis te maken, jouw verwachtingen te bespreken en te kijken of onze aanpak je kan helpen.

2. Intake

Is onze aanpak iets voor jou? Dan plannen we een intakegesprek met je in. Tijdens deze intake doen we verschillende onderzoeken om jou en jouw situatie beter te leren kennen en duidelijk te krijgen waar jouw behoeften liggen.

3. Voorbereidende fase

Na de intake start de voorbereidende fase waarbij jij jouw persoonlijke doelen opstelt.

4. Intensief programma

Na de voorbereidende fase start een intensief programma van drie weken waarbij je trainingen in groepsverband en individuele begeleiding op maat krijgt. Ook stel je een werkhervattingsplan en een privéplan op. We begeleiden je bij het bespreken van het werkhervattingsplan met jouw werkgever en de bedrijfsarts.

5. Werkhervatting & terugkomsessies

Aansluitend aan de intensieve fase start de werkhervatting en zijn er individuele gesprekken en verschillende terugkomsessies, Daarin bespreken we waar je tegenaan loopt en wat juist goed gaat. Zo breng je het geleerde in de praktijk en kun je zelf jouw uiteindelijke koers bepalen.

Optionele extra modules

Module Extra Werkhervatting (17-52 weken)

Deze module is een vervolg op het reguliere traject, gericht op duurzame werkhervatting & terugvalpreventie.

Module Op Maat

Voor aanvullende specifieke begeleiding (op offertebasis).

We doen het samen

Door je omgeving te betrekken bij je herstelproces vergroot je de kans van slagen. Zo bespreken we met je werkgever de verwachtingen en geven we uitleg over het traject.
Ook het door jouw opgestelde werkhervattingsplan wordt in een driegesprek besproken met je werkgever en afgestemd met de bedrijfsarts. Je naasten worden betrokken bij je privé-plan. Zo weet je omgeving waar jij mee bezig bent en hoe ze jou kunnen ondersteunen.

Wil je meer weten over herstellen met Steg?

Neem contact met ons op
Vraag een traject aan
Heeft een medewerker mentale of fysieke klachten en dreigt deze uit te vallen of verzuimt deze al enige tijd? Vraag als werkgever of verwijzer een traject aan
traject aanvragen