Burn-out of stress gerelateerde klachten

Uitgeput, prikkelbaar, piekeren, moeite om je te concentreren? Als je je herkent in één of meerdere van deze klachten dan is er mogelijk sprake van stress gerelateerde klachten en is onderstaande informatie voor jouw van belang.  

Wat is stress

Stress is een normaal onderdeel van het dagelijks leven. Het kan ons helpen om te presteren en te groeien. Maar te veel en aanhoudende stress kan leiden tot overspanning of zelfs een burn-out. Dit kan iedereen overkomen en het is belangrijk om de signalen op tijd te herkennen en actie te ondernemen.

Hoe burn-out- of stressklachten herkennen? 

Merk je dat je je steeds vaker gespannen voelt en moeite hebt om te ontspannen? Of heb je last van fysieke klachten zoals hoofdpijn, nekpijn of maagklachten? Dit kunnen signalen zijn van overspanning.

Bij chronische stress gaat je lichaam steeds meer waarschuwingssignalen afgeven. Stress gerelateerde klachten ontwikkelen zich. Voorbeelden hiervan zijn ´vage´ lichamelijke kwaaltjes en pijnen, hoofdpijn, spierpijn, slaapproblemen, concentratieproblemen, vermoeidheid, angsten, overprikkeling en somberheid. Als je hier niet iets aan doet, kunnen deze klachten zich dusdanig gaan opstapelen dat je uiteindelijk voldoet aan de criteria van een overspannenheid, burn-out, een depressie of een angststoornis.

Wat zijn oorzaken van stress

Langdurige stressklachten kunnen door uiteenlopende oorzaken ontstaan. Vaak is het een combinatie van meerdere oorzaken. Denk hierbij aan oplopende werkdruk, een gebrek aan steun van je collega’s of leidinggevende of onvoldoende waardering. Ook persoonlijke (karakter)eigenschappen kunnen zorgen voor aanhoudende spanning. Voorbeelden hiervan zijn een sterke neiging tot perfectionisme, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, moeite om jezelf te begrenzen en een sterk ontwikkeld zelfkritisch vermogen. Naast werk kunnen gebeurtenissen in jouw privéleven van invloed zijn, zoals aanhoudende ziekte en/of het verliezen van een dierbare, een scheiding, een verhuizing of andere life events.

Herstellen van burn-out of stress gerelateerde klachten

Als je overspannen bent of een burn-out hebt, is het belangrijk en nodig om de tijd te nemen om te herstellen. Dit kan betekenen dat je even afstand moet nemen van je werk of andere verantwoordelijkheden. Herstel van overspanning verloopt relatief snel wanneer de stressfactor wordt weggenomen. Vervolgens is het van belang om te onderzoeken welke verandering nodig is om te komen tot een betere balans. Bij burn-out is er sprake van sterke mate van uitputting. Herstel duurt dan vaak langer. De eerste weken is het van belang om te herstellen van de uitputtingsslag. Daarna is het goed je te richten op hoe je kunt (leren) ontspannen, weer energie op te doen en te reflecteren op wat erin je leven speelt en hoe je hier mee omgaat. Gesprekken met vrienden, familie of een professional helpen bij het herstelproces. 

Hulp van Steg bij burn-out of stress gerelateerde klachten

Het kan frustrerend zijn om te worstelen met aanhoudende stressklachten of burn-out, vooral als niet goed lukt tot duurzame verbetering te komen. De resultaten van onze interdisciplinaire aanpak zijn goed en we zien bij veel van onze cliënten verbetering in het functioneren en een betere kwaliteit van leven waaronder uiteindelijk volledige werkhervatting

 

Bij Steg werk je samen met een team aan jouw stress-of burn-outklachten. Door eerst samen stil te staan en te herkennen wat er echt speelt en vervolgens concreet aan de slag te gaan. Zowel fysiek als mentaal zorgen we voor een nieuwe balans in jouw leven waarin jij de regie hebt. Hierbij is er de mogelijkheid om jouw partner/supporter te betrekken en begeleiden we jou en jouw werkgever om samen te komen tot duurzame werkhervatting. Door jouw omgeving te betrekken, begrijpen zij wat er nodig is om weer lekker te kunnen functioneren.

Wil je meer weten over herstellen met Steg?

Neem contact met ons op
Vraag een traject aan
Heeft een medewerker mentale of fysieke klachten en dreigt deze uit te vallen of verzuimt deze al enige tijd? Vraag als werkgever of verwijzer een traject aan
traject aanvragen