Fysieke (pijn)klachten die stagneren in herstel

Ervaar je aanhoudende fysieke klachten en pijn? Je bent niet alleen. Bij Steg begrijpen we de impact die deze klachten op je dagelijks leven kunnen hebben. We zijn er om je te helpen je functioneren te verbeteren.

Fysieke (pijn)klachten

Als je langdurig kampt met fysieke klachten, kan het zijn dat je al meerdere onderzoeken hebt gehad, maar dat er geen duidelijke oorzaak wordt gevonden. Omdat je niet weet wat er nu precies aan de hand is en de klachten ook lastig zijn uit te leggen aan je omgeving, voel je je vaak onbegrepen en soms ook eenzaam. Het kan ook zijn dat je wel weet wat de oorzaak is, maar dat er geen medische behandeling (meer) mogelijk is die leidt tot verder herstel.

Van acuut naar aanhoudende (pijn)klachten

Het is belangrijk om te begrijpen dat aanhoudende fysieke klachten en pijnklachten complexe oorzaken kunnen hebben. Verschillende factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan en voortduren van deze klachten, zoals:

  • Chronische aandoeningen: Sommige aandoeningen, zoals fibromyalgie, artritis, slijtage, of rugklachten, kunnen leiden tot langdurige pijnklachten. Deze aandoeningen vereisen een uitgebreide aanpak om de symptomen te verlichten en de levenskwaliteit te verbeteren.
  • Trauma of letsel: Fysiek letsel of een traumatische gebeurtenis kan resulteren in blijvende fysieke klachten en pijn. Denk onder meer aan klachten na een ongeval zoals bijvoorbeeld het post whiplash syndroom. Het herstelproces kan langdurig zijn en extra ondersteuning vereisen om het herstel te bevorderen.
  • Overbelasting en stress: Langdurige stress en overbelasting van het lichaam kunnen leiden tot aanhoudende lichamelijke klachten. Dit kan onder andere leiden tot uiteenlopende klachten aan het bewegingsapparaat. Het is essentieel om een gezonde balans te vinden en de juiste strategieën toe te passen om spanning en stress te verminderen.

Je kunt je door de aanhoudende klachten zorgen maken, je onzeker voelen en het gevoel hebben dat je geen controle meer hebt. Je probeert op verschillende manieren de klachten te verminderen maar het effect is meestal van korte duur en de klachten keren steeds terug.

Herstel belemmerende factoren bij (pijn)klachten

Vaak zijn er herstel belemmerende factoren die van invloed zijn op het aanhouden van de klachten. Denk hierbij aan piekeren, moeite hebben met doseren, (onbewuste) spanning, slaapproblemen en dergelijke. Bij Steg helpen wij jou om deze factoren te herkennen en deze weg te nemen of hier anders mee om te gaan.  

Het is hierbij begrijpelijk dat je niet wilt accepteren dat je met deze klachten moet leren leven. Maar bij Steg geloven wij dat acceptatie en het leren leven met de klachten niet betekent dat je je moet laten belemmeren of uit het veld moet laten slaan. Wij helpen jou om naar je lichaam te luisteren en je levenskwaliteit en functioneren te verbeteren.  

Hulp van Steg bij aanhoudende fysieke (pijn)klachten

Het kan frustrerend zijn om te blijven worstelen met aanhoudende fysieke klachten vooral als je al verschillende behandelingen hebt geprobeerd zonder succes. De resultaten van onze interdisciplinaire aanpak zijn goed en we zien bij veel van onze cliënten verbetering in de omgang met de klachten en een betere kwaliteit van leven waaronder volledige werkhervatting.

 

Bij Steg werk je samen met een team om positief invloed uit te oefenen op de factoren die van invloed zijn op jouw aanhoudende fysieke klachten. Door eerst samen stil te staan en te herkennen wat er echt speelt en vervolgens concreet aan de slag te gaan. Zowel fysiek als mentaal zorgen we voor een nieuwe balans in jouw leven waarin jij de regie hebt. Hierbij is er de mogelijkheid om jouw partner/supporter te betrekken en begeleiden we jou en jouw werkgever om samen te komen tot duurzame werkhervatting. Door jouw omgeving te betrekken, begrijpen zij wat er nodig is om weer lekker te kunnen functioneren.  

Wil je meer weten over herstellen met Steg?

Neem contact met ons op
Vraag een traject aan
Heeft een medewerker mentale of fysieke klachten en dreigt deze uit te vallen of verzuimt deze al enige tijd? Vraag als werkgever of verwijzer een traject aan
traject aanvragen