informatie voor

Verwijzers

Heeft u een medewerker die last heeft van mentale of fysieke klachten die het functioneren belemmeren? Denk aan burn-out, stress, overspannenheid, vermoeidheid en/of fysieke klachten die stagneren in herstel. En is er daardoor sprake van (dreigend) verzuim? Steg helpt medewerkers weer grip te krijgen op het functioneren zodat zij hun werk weer kunnen hervatten.
Wilt u overleggen of eventueel een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen, neem dan contact met ons op.

kennismaking aanvragen

Indicaties en contra-indicaties

Indicaties:

  • Indien er sprake is van klachten langer dan drie maanden. Er is sprake van geheel, gedeeltelijk, intermitterend of dreigend verzuim.
  • Bij aanhoudende stressgerelateerde klachten, overspannenheid-, burn-out-, vermoeidheidsklachten, fysieke klachten en/of chronische klachten waarbij coping en cognitieve processen een belangrijke rol spelen (denk aan klachten houding- en bewegingsapparaat, diabetes, etc.).
  • De medewerker profiteert onvoldoende van een monodisciplinaire behandeling.
  • De medewerker is bereid om te willen deelnemen.
  • De medewerker is de Nederlandse taal machtig.

Contra-indicaties

  • Indien er sprake is van een acute klachtsituatie en/of een lopend diagnostiektraject in de medische sector dan wel er nog een medische behandeling moet plaatsvinden (zoals een operatie).
  • Op het moment dat er sprake is van voorliggende psychopathologie waarvoor een specialistische GGZ-behandeling geïndiceerd is.
  • De medewerker beheerst de Nederlandse taal onvoldoende.
  • Op het moment dat een arbeidsconflict de terugkeer naar werk blokkeert.

Onze aanpak

Onze aanpak is doelgericht en heeft een persoonlijke benadering. We werken geïntegreerd vanuit één visie met verschillende disciplines samen om herstelbelemmerende factoren te doorbreken. Wij steken veel tijd en aandacht in de begeleiding van medewerkers, sturen op eigen regie en werken nauw samen met direct betrokkenen, waaronder de werkgever en u als verwijzer.

We kijken niet alleen naar de klacht. We richten ons ook op zingeving en biopsychosociale aspecten die een rol spelen in het functioneren. Dit doen we door gebruik te maken van de principes van cognitieve gedragstherapie (onder andere met Acceptance and Commitment Therapy) in combinatie met Graded Activity trainingsprincipes.

Ook betrekken we het sociale systeem van de medewerker door gesprekken aan het begin, na de intensieve fase en aan het einde met zowel de werkgever alsook een supporter uit het eigen privéleven. Hierdoor kan de directe werk- en privéomgeving input leveren en weten zij waar de medewerker mee bezig is en hoe ze dit het beste kunnen ondersteunen.

Medewerkers leren van elkaar en ervaren dat klachtonafhankelijk en gezond functioneren weer mogelijk is. Door inzicht te bieden en het nemen van eigen verantwoordelijkheid te stimuleren, vergroten we de zelfstandig- en zelfredzaamheid. Werk is daarbij een wezenlijk onderdeel van de gezondheid en onlosmakelijk verbonden met de aanpak. Zo dragen wij bij aan een duurzaam herstel en een duurzame werkhervatting.

Doelstellingen

1. De medewerker heeft weer grip op zijn/haar functioneren en is in staat een goede balans tussen werk en privé te houden.
2. De medewerker vergroot zijn/haar fysieke functioneren en mentale flexibiliteit.
3. Volledige en duurzame werkhervatting.

Werkwijze

1. Kennismaking

Nadat u de medewerker heeft aangemeld, nemen wij snel contact met hem/haar op om kennis te maken, de verwachtingen te bespreken en te kijken naar of de medewerker kan profiteren van onze aanpak.

2. Intake

Na de kennismaking plannen we een interdisciplinaire intake in om een beter beeld te krijgen van de situatie waarin de medewerker zit.

3. Voorbereidende fase

Na de intake start de voorbereidende fase. We gaan daadwerkelijk aan de slag en vragen de medewerker om persoonlijke doelen op te stellen.

4. Intensief programma

Na de voorbereidende fase start een intensief programma van drie weken waarbij de medewerker trainingen in groepsverband en individuele begeleiding op maat krijgt. Ook begeleiden wij de medewerker bij het maken van een werkhervattings- en privéplan.

5. Werkhervatting & terugkomsessies

Aansluitend start de werkhervatting en zijn er geplande terugkomsessies waarin we bespreken waar de medewerker tegenaan loopt en wat juist goed gaat. Zo brengt de medewerker het geleerde in de praktijk en werken we toe naar volledige en duurzame werkhervatting.

Het gehele traject duurt zestien weken. Als verwijzer wordt u nauw betrokken bij dit traject. Zo houden we u gedurende het traject op de hoogte. Na de intensieve fase betrekken we u bij het werkhervattingsplan. Ook bespreken we het werkhervattingsplan met de medewerker en zijn/haar werkgever.

Optionele extra modules

Module Extra Werkhervatting (17-52 weken)

Deze module is een vervolg op het reguliere traject, gericht op duurzame werkhervatting & terugvalpreventie.

Module Op Maat

Voor aanvullende specifieke begeleiding (op offertebasis).

Tarieven

Steg intake en traject: €4.990,-. Elk traject start met een gratis kennismakingsgesprek.

Indien na de interdisciplinaire intake geen programma volgt dan zullen alleen de kosten van de intake in rekening worden gebracht  (€595) en volgt een alternatief advies.

Meer informatie?

Heeft u een vraag, wilt u meer informatie of casuistuiek overleggen?Wil u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgeprek voor een medewerker?
Contact ons
Vraag een traject aan
Heeft u een medewerker met klachten en dreigt deze uit te vallen of verzuimt deze al enige tijd? Vraag als verwijzer een traject aan.
traject aanvragen